Bộ thiết kế mẫu Áo, Vé, Thẻ, Bandrol, Logo, Backdrop…giải Hạng nhất Tôn Hoa Sen 2012

Bộ thiết kế mẫu Áo, Vé, Thẻ, Bandrol, Logo, Backdrop…giải Hạng nhất Tôn Hoa Sen 2012