Chương trình hoạt động của ĐT nữ Quốc gia trong năm 2011 (dự kiến)

TT

Công việc

Thời gian

Địa điểm

I

Tập trung đợt 1 (46 ngày)

13/2 – 28/3

Trung tâm HLTTQG Hà Nội

 

Tập huấn trong nước

13/2 – 20/2

Khu tập huấn Tam Đảo

 

Tập huấn trong nước

21/2 – 4/3

Trung tâm Đào tạo BĐ trẻ VN

 

Tập huấn  nước ngoài

5/3 – 15/3

Đài Loan – Trung Quốc

 

Thi đấu VL1 – Olympic 2012

16/3 – 27/3

Đài Loan – Trung Quốc

 

Về nước

28/3

 

II

Tập trung đợt 2 (44 ngày)

1/5 – 13/6

Trung tâm Đào tạo BĐ trẻ VN

 

Tập huấn trong nước

2/5 – 13/5

Trung tâm Đào tạo BĐ trẻ VN

 

Tập huấn trong nước

6/5 – 13/5

Trung tâm III Đà Nẵng

 

Tập huấn trong nước

14/5 – 31/5

Trung tâm Đào tạo BĐ trẻ VN

 

Thi đấu VL2 – Olympic 2012

1/6 – 12/6

Jordan

 

Về nước

13/6

 

III

Tập trung đợt 3 (44 ngày)

1/8 – 12/9

Trung tâm Đào tạo BĐ trẻ VN

 

Tập huấn trong nước

2/8 – 29/8

Trung tâm Đào tạo BĐ trẻ VN

 

Thi đấu VL3 – Olympic 2012

1/9 – 11/9

Nước ngoài

 

Về nước

12/9

 

IV

Tập trung đợt 4 (64 ngày)

19/9 – 20/11

Trung tâm Đào tạo BĐ trẻ VN

 

Tập huấn trong nước

19/9 – 8/10

Trung tâm Đào tạo BĐ trẻ VN

 

Tập huấn  nước ngoài

9/10 – 20/10

Hàn Quốc

 

Tập huấn trong nước

21/10 – 29/10

Trung tâm Đào tạo BĐ trẻ VN

 

Thi đấu AFF

30/10 – 19/11

Lào

 

Về nước

20/11

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM