Đơn vị trung gian

Thông báo về kỳ thi đại diện bóng đá năm 2024

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông báo về Kỳ thi Đại diện Bóng đá năm 2024 tổ chức vào ngày 22/05/2024 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, thí sinh ứng tuyển thực hiện các bước sau: Bước 1: Tạo tài khoản và khai báo thông tin: – Thí sinh ứng tuyển […]

Thông báo về kỳ thi đại diện bóng đá năm 2023

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông báo về Kỳ thi Đại diện Bóng đá năm 2023 tổ chức vào 10 giờ ngày 20/09/2023 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, thí sinh ứng tuyển thực hiện các bước sau:

Thông báo về việc sử dụng đơn vị trung gian vào cuối tháng 3/2023

Thực hiện nghĩa vụ của Liên đoàn bóng đá quốc gia theo khoản 6 Điều 3 Quy chế làm việc với Đơn vị trung gian của Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) quy định: “Vào cuối tháng 3 hàng năm, các Liên đoàn Bóng đá quốc gia có nghĩa vụ công bố tên của các […]

Thông báo về việc sử dụng đơn vị trung gian vào cuối tháng 3/2022

Thực hiện nghĩa vụ của Liên đoàn bóng đá quốc giatheo khoản 6 Điều 3 Quy chế làm việc với Đơn vị trung gian của Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) quy định: “Vào cuối tháng 3 hàng năm, các Liên đoàn Bóng đá quốc gia có nghĩa vụ công bố tên của các Đơn […]

Thông báo: Đăng ký đơn vị trung gian tại LĐBĐVN

Thực hiện nghĩa vụ của LĐBĐQG theo điều 3 khoản 6 Quy chế làm việc với Đơn vị trung gian của Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) quy định: “ Vào cuối tháng 3 hàng năm, các Liên đoàn Bóng đá quốc gia có nghĩa vụ công bố tên của các Đơn vị trung […]

Thông báo về việc sử dụng đơn vị trung gian vào cuối tháng 3/2020

“Thực hiện nghĩa vụ của Liên đoàn Bóng đá quốc gia theo khoản 6 Điều 3 Quy chế làm việc với Đơn vị trung gian của Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA), ngày 5/3/2020 LĐBĐVN gửi Công văn số 235/LĐBĐVN-PL&TCCT, đề nghị các CLB Bóng đá Ngoại hạng và hạng Nhất báo cáo về việc […]

Quy chế làm việc với đơn vị trung gian của LĐBĐVN

Quy chế làm việc với đơn vị trung gian của LĐBĐVN  

BÁO CÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƠN VỊ TRUNG GIAN VÀO CUỐI THÁNG 3/2019

Thực hiện nghĩa vụ của LĐBĐQG theo điều 3 khoản 6 Quy chế làm việc với Đơn vị trung gian của Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA), ngày 20/3/2018, LĐBĐVN gửi Công văn số 413/LĐBĐVN-PL&TCCT đề nghị các CLB bóng đá Ngoại hạng và Hạng nhất báo cáo về việc CLB và các cầu thủ […]

Thông báo về đơn vị trung gian của CLB và cầu thủ thuộc CLB

Thực hiện nghĩa vụ của LĐBĐQG theo điều 3 khoản 6 Quy chế làm việc với Đơn vị trung gian của Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA), ngày 21/3/2017, LĐBĐVN gửi Công văn số 287/LĐBĐVN-PL&TCCT đề nghị các CLB bóng đá Ngoại hạng và Hạng nhất báo cáo về việc CLB và các cầu thủ thuộc CLB có sử dụng dịch Đơn vị trung gian tính đến ngày 29/3/2017 không.

Danh sách Đơn vị trung gian của cầu thủ/CLB

Ngày 25/5/2015 LĐBĐ Việt Nam đã có công văn số 499/LĐBĐVN đề nghị các CLB nghiên cứu, phổ biến Quy chế làm việc với đơn vị trung gian, có hiệu lực thực hiện từ ngày 20/5/2016 cho các cầu thủ và những cầu thủ sắp ký Hợp đồng với CLB biết để thực hiện. Đơn […]