Đại hội bất thường AFC 2014 thông qua nhiều quyết nghị quan trọng

Trên tinh thần thống nhất và đoàn kết, Đại hội bất thường LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức tại Sao Paolo –Brazil với sự hiện diện của chủ tịch FIFA – Sepp Blatter, Ban chấp hành AFC và đại diện 46 Liên đoàn thành viên đã thông qua nhiều quyết nghị quan trọng. Chủ tịch LĐBĐVN Lê Hùng Dũng, Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn và TTK Lê Hoài Anh đã tham dự Đại hội này.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ AFC, trong đó đáng chú ý nhất là quyết nghị người trúng cử vị trí Chủ tịch AFC nhiệm kỳ tới sẽ đương nhiên là đại diện của châu Á nắm giữ vị trí Phó chủ tịch FIFA thay vì phải trải qua một vòng bầu cử nữa như hiện tại. Trước đó, quy định này cũng đã được thực hiện nhưng đến năm 1990 thì bị huỷ bỏ.

Đại hội cũng nhất trí thông qua đề xuất từ phía LĐBĐ Iran về việc tách khu vực Nam và Trung Á thành hai khu vực riêng biệt. Tại kỳ Đại hội bất thường trước thềm Đại hội nhiệm kỳ 2015, AFC sẽ đưa ra quyết định về số lượng ghế dành cho hai khu vực nói trên trong Ban chấp hành AFC.

 

Nguồn: vff.org.vn