Danh sách ĐT U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020

1Bùi Tiến Dũng

1997

TP.HCM

18Nguyễn Văn Toản

1999

Hải Phòng

23Y Eli Niê

2001

Đăk Lăk

3Huỳnh Tấn Sinh

1998

Quảng Nam

4Hồ Tấn Tài

1997

Becamex Bình Dương

5Nguyễn Đức Chiến

1998

Viettel

6Lê Ngọc Bảo

1998

Phố Hiến

15Bùi Tiến Dụng

1998

SHB Đà Nẵng

16Nguyễn Thành Chung

1997

Hà Nội

20Bùi Hoàng Việt Anh

1999

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

2Đỗ Thanh Thịnh

1998

SHB Đà Nẵng

7Triệu Việt Hưng

1997

Hoàng Anh Gia Lai

8Trần Thanh Sơn

1997

Hoàng Anh Gia Lai

10Nguyễn Hữu Thắng

2000

Huế

11Nguyễn Trọng Hùng

1997

Thanh Hóa

12Trương Văn Thái Quý

1997

Hà Nội

14Nguyễn Hoàng Đức

1998

Viettel

9Hà Đức Chinh

1997

SHB Đà Nẵng

13Nhâm Mạnh Dũng

2000

Viettel

17Trần Bảo Toàn

2000

Hoàng Anh Gia Lai

22Nguyễn Tiến Linh

1997

Becamex Bình Dương

Park Hang-seo

HLV trưởng

Lee Young-jin

Trợ lý HLV trưởng

Kim Han-Yoon

Trợ lý HLV trưởng

Nguyễn Văn Đàn

Trợ lý HLV trưởng

Nguyễn Thế Anh

HLV Thủ môn

Park Sung-Gyun

HLV Thể lực

Choi Ju-Young

Bác sĩ

Trần Anh Tuấn

Bác sĩ

Tuấn Nguyên Giáp

Bác sĩ

Đinh Kim Tuấn

Săn sóc viên

Vũ Anh Thắng

Phiên dịch

Đoàn Anh Tuấn

Lãnh đội

1Bùi Tiến Dũng

1997

TP.HCM

18Nguyễn Văn Toản

1999

Hải Phòng

23Y Eli Niê

2001

Đăk Lăk

3Huỳnh Tấn Sinh

1998

Quảng Nam

4Hồ Tấn Tài

1997

Becamex Bình Dương

5Nguyễn Đức Chiến

1998

Viettel

6Lê Ngọc Bảo

1998

Phố Hiến

15Bùi Tiến Dụng

1998

SHB Đà Nẵng

16Nguyễn Thành Chung

1997

Hà Nội

20Bùi Hoàng Việt Anh

1999

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

2Đỗ Thanh Thịnh

1998

SHB Đà Nẵng

7Triệu Việt Hưng

1997

Hoàng Anh Gia Lai

8Trần Thanh Sơn

1997

Hoàng Anh Gia Lai

10Nguyễn Hữu Thắng

2000

Huế

11Nguyễn Trọng Hùng

1997

Thanh Hóa

12Trương Văn Thái Quý

1997

Hà Nội

14Nguyễn Hoàng Đức

1998

Viettel

9Hà Đức Chinh

1997

SHB Đà Nẵng

13Nhâm Mạnh Dũng

2000

Viettel

17Trần Bảo Toàn

2000

Hoàng Anh Gia Lai

22Nguyễn Tiến Linh

1997

Becamex Bình Dương