Danh sách tập trung đội tuyển U15 nữ QG chuẩn bị dự giải U15 nữ Đông Nam Á 2017

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NỮ U15 QUỐC GIA TẬP TRUNG NĂM 2017

Từ 7/4 đến 21/5/2017

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Đơn vị

 

BAN HUẤN LUYỆN

 

 

 

1

Nguyễn Thị Mai Lan

1980

HLV trưởng

LĐBĐVN

2

Phạm Hùng Vương

1980

Trợ lý HLV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

3

Nguyễn Vũ Dũng

1979

Trợ lý HLV

LĐBĐVN

4

Nguyễn Thị Nhanh

1978

Trợ lý HLV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

5

Trần Thị Bích Hạnh

1977

Trợ lý HLV

LĐBĐVN

6

Nghiêm Thị Oanh

1981

Nhân viên y tế

Bệnh viện Thể thao

 

VẬN ĐỘNG VIÊN

 

 

 

7

Phạm Vũ Ngọc Thảo

2002

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

8

Trần Thị Thương

2002

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

9

Đào Thị Kiều Oanh

2003

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

10

Đặng Thanh Thảo

2003

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

11

Vũ Thị Hoa

2003

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

12

Nguyễn Thị Tú Anh

2002

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

13

Nguyễn Thị Thuỳ Anh

2002

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

14

Phạm Thị Linh

2002

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

15

Trịnh Thị Thuỳ Linh

2002

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

16

Đỗ Thị Hồng

2002

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

17

Đặng Thị Hạnh

2002

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

18

Nguyễn Thị Lan Hương

2002

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

19

Đỗ Thị Nhi

2003

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

20

Hồ Thị Kim Én

2003

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

21

Trần Thị Hương Trà

2003

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

22

Trần Thị Hạnh

2003

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

23

Trần Thị Thu Hồng

2003

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

24

Trần Thị Lan Anh

2002

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

25

Trần Thị Thu Hường

2002

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

26

Trần Nhật Lan

2004

VĐV

Than KSVN

27

Lê Thị Bảo Trâm

2004

VĐV

Than KSVN

28

Trần Thị Thu Xuân

2002

VĐV

LĐBĐVN

29

Nguyễn Thị Như Quỳnh

2004

VĐV

LĐBĐVN

30

Hồ Ngọc Bảo Hân

2004

VĐV

LĐBĐVN

31

Hoàng Thị Mỹ Hằng

2002

VĐV

LĐBĐVN

32

Trần Thị Thu Phương

2002

VĐV

LĐBĐVN

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM