[Dự kiến] Kế hoạch hoạt động của ĐTQG đợt 2 & đợt 3 năm 2016

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM