Hỏi-Đáp về Luật thi đấu 2007, Luật 3: Số lượng cầu thủ

1. Một cầu thủ ngẫu nhiên vượt qua đường biên quanh sân. Cầu thủ này có bị coi là ra khỏi sân mà không xin phép trọng tài không?

Không.

 

2. Cầu thủ đang kiểm soát bóng vượt ra ngoài đường biên dọc hoặc biên ngang không có bóng để nhằm vượt qua một cầu thủ đối phương. Trọng tài phải xử lý như thế nào?

Tiếp tục trận đấu. Đi ra bên ngoài sân thi đấu có thể được coi là một phần của quá trình chuyển động khi thi đấu, nhưng cầu thủ, theo nguyên tắc chung, vẫn phải ở trong khu vực sân đấu.

 

3. Khi nào một cầu thủ thay người trở thành cầu thủ chính thức?

Ngay khi anh ta vào sân theo đúng trình tự, thủ tục thay người.

 

4. Nếu trước khi bắt đầu trận đấu trong khuôn khổ một cuộc thi đấu, tên một cầu thủ trong danh sách xuất phát được thay bởi tên của một cầu thủ dự bị mà trọng tài không được thông báo về sự thay đổi, việc thay đổi này có được phép và có được tiếp tục tiến hành thi đấu không?

Có. Cầu thủ sẽ bị phạt cảnh cáo vì hành vi phi thể thao. Trọng tài sẽ áp dụng lợi thế hoặc dừng trận đấu. Nếu dừng trận đấu thì sẽ phạt thẻ vàng, và trận đấu sẽ bắt đầu lại bằng một quả phạt gián tiếp cho đội đối phương tại điểm có bóng khi trọng tài dừng trận đấu.

 

5. Một cầu thủ dự bị, không tham gia trận đấu, chạy vào sân và đá một cách thô bạo một cầu thủ đối phương. Trọng tài phải xử lý như thế nào?

Trọng tài dừng trận đấu, đuổi cầu thủ đó bằng thẻ đỏ vì có hành vi bạo lực và bắt đầu lại trận đấu bằng một quả phạt gián tiếp cho đội đối phương tại điểm có bóng khi trọng tài dừng trận đấu.

 

6. Cầu thủ chuẩn bị được thay ra từ chối ra khỏi sân. Trọng tài phải xử lý như thế nào?

Cho trận đấu tiếp tục bởi vì việc này không thuộc quyền của trọng tài.

 

7. Trọng tài cho phép cầu thủ dự bị chưa được chỉ định bởi đội bóng vào sân và cầu thủ đó ghi bàn thắng. Trọng tài phải xử lý như thế nào?

7.1 Nếu trọng tài nhận ra sai lầm khi trận đấu chưa bắt đầu lại

Bàn thằng không được công nhận. Trọng tài phải yêu cầu cầu thủ đó rời khỏi sân. Cầu thủ đã được thay ra có thể trở lại sân hoặc được thay bởi một cầu thủ dự bị khác được đội bóng chỉ định. Trận đấu bằt đầu lại bằng việc thả bóng tại đường kẻ khu vực cầu môn song song với đường biên ngang gần nhất với điểm bóng được đưa vào lưới.

7.2 Nếu trọng tài nhận ra sai lầm khi trận đấu đã bắt đầu lại

Bàn thắng được công nhận. Trọng tài phải yêu cầu cầu thủ đó rời sân. Cầu thủ đã bị thay ra có thể trở lại sân hoặc được thay bởi một cầu thủ dự bị khác do đội bóng chỉ định. Trọng tài tiếp tục tiến hành trận đấu vào báo cáo về trường hợp xảy ra với cấp có thẩm quyền. Nếu trận đấu phải dừng lại để giải quyết vụ việc trận đấu sẽ bắt đầu lại bằng một quả phạt gián tiếp cho đội đối phương tại điểm có bóng khi trọng tài dừng trận đấu.

7.3 Nếu trọng tài nhận ra sai lầm sau trận đấu

Bàn thắng được công nhận. Trọng tài báo cáo vụ việc cho cấp có thẩm quyền.

 

8. Cầu thủ dự bị vào sân không được phép của trọng tài, và đội bóng của cầu thủ này thi đấu thừa người. Khi bóng trong cuộc, một cầu thủ đối phương đấm một cách thô bạo cầu thủ này. Trọng tài phải xử lý như thế nào?

Trọng tài dừng trận đấu, đuổi cầu thủ có hành vi bạo lực, phạt thẻ vàng cầu thủ dự bị vì hành vi phi thể thao và yêu cầu cầu thủ đó ra khỏi sân. Trận đấu bắt đầu lại bằng một quả phạt gián tiếp cho đội đối phương tại điểm có bóng khi trọng tài dừng trận đấu.

 

 

9. Cầu thủ số 8 được thay bởi cầu thủ số 12. Cầu thủ 8 rời sân. Trước khi vào sân, cầu thủ 12 đánh một cách thô bạo một cầu thủ đối phương đang đứng ở đường biên dọc. Trọng tài xử lý như thế nào?

Cầu thủ 12 bị đuổi vì hành vi bạo lực và phải nhận thẻ đỏ. Cầu thủ 8 có thể được thay bởi một cầu thủ dự bị có đủ tư cách thi đấu khác hoặc có thể tiếp tục thi đấu bởi vì việc thay người chưa thực hiện xong.

 

10. Một cầu thủ thay đổi vị trí với thủ môn mà không báo cho trọng tài. Trọng tài xử lý như thế nào?

10.1. Thủ môn mới đã dùng tay chạm bóng trong khu phạt đền của đội nhà. Trọng tài xử lý như thế nào?

Trong cả hai trường hợp trọng tài tiếp tục cho trận đấu tiến hành và phạt thẻ vàng cả hai cầu thủ vì hành vi phi thể thao ở lần bóng ngoài cuộc tiếp theo.

 

11. Cầu thủ được thay rời sân và trọng tài ra hiệu cho cầu thủ thay người vào sân. Trước khi vào sân, cầu thủ này đã thực hiện ném biên không tuân thủ trình tự thay người theo Luật 3, liên quan đến thủ tục vào sân. Thực tế này có được công nhận không?

Không, trình tự thay người theo quy định của Luật 3 phải được hoàn tất. Cầu thủ phải vào sân ở đường kẻ giữa sân trong khi trận đấu đang dừng.

 

12. Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, một cầu thủ được thay bởi một cầu thủ dự bị. Phải tuân thủ điều kiện nào?

Phải thông báo cho trọng tài và cầu thủ phải vào sân ở đường kẻ giữa sân.

 

13. Cầu thủ dự bị, khởi động sau khung thành đội nhà, vào sân và ngăn bóng vào cầu môn bằng chân. Trọng tài xử lý như thế nào?

Trọng tài dừng trận đấu, phạt thẻ vàng cầu thủ dự bị vì hành vi phi thể thao và trận đấu được bắt đầu lại bằng một quả đá phạt gián tiếp cho đội đối phương tại tại điểm có bóng khi trọng tài dừng trận đấu.

 

13.1. Nếu cầu thủ đó ngăn bóng vào cầu môn bằng tay thì trọng tài xử lý như thế nào?

Trọng tài cho dừng trận đấu và đuổi cầu thủ dự bị đó ra khỏi sân vì ngăn cản bàn thắng của đội đối phương với động tác chủ ý chạm bóng bằng tay và trận đấu được bắt đầu lại bằng quả phạt gián tiếp cho đội đối phương tại điểm có bóng khi trọng tài cho dừng trận đấu.

 

14. Cầu thủ dự bị, không phải thủ môn, thi đấu từ đầu trận thay cho một đồng đội. Trọng tài không được thông báo. Cầu thủ này cố ý chơi bóng bằng tay. Trọng tài xử lý như thế nào?

Trọng tài dừng trận đấu và phạt thẻ vàng cầu thủ dự bị vì hành vi phi thể thao. Cầu thủ được yêu cầu rời sân để hoàn tất thủ tục thay người theo đúng quy định. Trận đấu bắt đầu lại bằng một quả phạt gián tiếp cho đội đối phương tại điểm có bóng khi trọng tài dừng trận đấu.

 

15. Cầu thủ đăng ký dự bị thay thế một cầu thủ trên sân từ đầu trận đấu. Trọng tài không được thông báo. Cầu thủ  đối phương phạm lỗi với cầu thủ dự bị. Trọng tài xử lý như thế nào?

Trọng tài dừng trận đấu và phạt thẻ vàng cầu thủ dự bị vì hành vi phi thể thao. Cầu thủ dự bị đó phải rời sân và hoàn thành thủ tục thay người và đối với cầu thủ đối phương thì tùy thuộc vào mức độ lỗi vi phạm để phạt thẻ vàng hoặc thẻ đỏ, hoặc không phạt. Trận đấu được bắt đầu lại bằng một quả phạt gián tiếp cho đội đối phương tại điểm có bóng khi trọng tài dừng trận đấu.

 

16. Cầu thủ, đã được thay ra, vào sân không có sự cho phép của trọng tài. Trọng tài xử lý như thế nào?

Nếu không thể áp dụng lợi thế, trọng tài sẽ dừng trận đấu. Phạt thẻ vàng cầu thủ vì hành vi phi thể thao và yêu cầu cầu thủ này rời sân. Trận đấu bắt đầu lại bằng quả phạt gián tiếp cho đội đối phương tại điểm có bóng khi trọng tài dừng trận đấu.

 

17. Cầu thủ thay người đã vào trận đấu không có sự cho phép của trọng tài và ghi bàn thắng. Trọng tài nhận thấy việc này trước khi cho trận đấu bắt đầu lại. Trọng tài cần làm gì?

Không công nhận bàn thắng. Cầu thủ bị phạt thẻ vàng vì hành vi phi thể thao và bị yêu cầu rời khỏi sân để hoàn thành thủ tục thay người theo đúng quy định. Trận đấu bắt đầu lại bằng một quả phạt gián tiếp cho đội đối phương từ trong khu cầu môn.

17.1. Trọng tài làm gì nếu đội đối phương đã ghi bàn thắng?

Bàn thắng được công nhận. Cầu thủ phạm lỗi bị phạt thẻ vì hành vi phi thể thao và yêu cầu rời khỏi sân để hoàn thành thủ tục thay người theo đúng quy định. Trận đấu bắt đầu lại bằng quả giao bóng.

 

18. Cầu thủ, được thay ra, có bắt buộc phải rời sân ở đường giữa sân.

Không

 

19. Thủ môn có được quyền ném biên, đá phạt góc, đá phạt đền v.v..

Có. Thủ môn cũng là một cầu thủ trong đội.

 

20. Trong trận đấu, thủ môn chạy ra khỏi khung thành để ngăn cản đối phương. Thủ môn đá bóng ra khỏi sân và đối phương được quyền ném biên. Quán tính đã khiến thủ môn chạy ra khỏi sân thi đấu và trước khi anh ta có thể trở lại khung thành, việc ném biên đã được thực hiện và bàn thắng được ghi. Trọng tài cần xử lý như thế nào?

Bàn thắng được công nhận vì không có vi phạm gì.

 

21. Điều lệ giải quy định mọi cầu thủ đều phải đăng ký tên trước giờ giao bóng. Danh sách đội bóng chỉ có 9 cầu thủ và trận đấu bắt đầu. 2 cầu thủ khác có mặt khi trận đấu đã bắt đầu có được quyền tham dự không?

Không

 

22. Nếu không đăng ký tên cầu thủ dự bị và một cầu thủ bị đuổi khỏi sân trước khi trận đấu bắt đầu, đội có cầu thủ bị đuổi có thể đưa một cầu thủ dự bị khi đó đã tới vào cho đủ đội hình thi đấu không?

Có.

 

23. Đội bóng đăng ký tên các cầu thủ dự bị cho trọng tài trước khi trận đấu bắt đầu, nhưng những cầu thủ này lại đến sau khi bóng đá lăn. Trọng tài có cho họ tham gia trận đấu không?

Có.

 

24. Đội bóng chỉ có 7 cầu thủ, bị trọng tài xử phạt quả phạt đền và đuổi một cầu thủ khỏi sân, đội bóng chỉ còn lại sáu cầu thủ trên sân. Trọng tài có cho thực hiện quả penalty không hay hủy trận đấu trước khi đá quả phạt?

Trận đấu cần được hủy bỏ mà không cho phép đá phạt đền trừ khi LĐBĐ đã có quyết định khác về số lượng cầu thủ tối thiểu trên sân. Theo quan điểm của Hội đồng Luật bóng đá quốc tế một trận đấu không thể coi là hợp lệ nếu có ít hơn 7 cầu thủ của một đội ở trên sân.

 

25. Cầu thủ, của đội chỉ còn 7 người, rời sân để được chăm sóc y tế. Trọng tài xử lý như thế nào?

Trận đấu sẽ được dừng lại cho đến khi cầu thủ này được chăm sóc xong và trở lại sân thi đấu. Nếu cầu thủ không thể trở lại, trận đấu bị hủy bỏ, trừ khi LĐBĐ có quyết định khác về số lượng cầu thủ tối thiểu trên sân.

 

26. Hội đồng cho rằng một trận đấu không thể tiếp tục nếu cầu thủ của một đội trên sân chỉ còn lại ít hơn 7 người. Trong một cuộc thi đấu, áp dụng quy định về số lượng cầu thủ tối thiểu là 7, một đội bóng gồm 11 cầu thủ đang thi đấu với một đội bóng chỉ còn lại 7 cầu thủ. Khi đội còn 11 cầu thủ chuẩn bị sút bóng vào khung thành, một cầu thủ của đội còn 7 người cố tình rời khỏi sân thi đấu.

            26.1 Trọng tài có phải dừng ngay trận đấu không?

Không. Cần áp dụng phép lợi thế

            26.2 Nếu bàn thắng được ghi trọng tài có công nhận không?

            26.3 Ngoài ra trọng tài cần xử lý như thế nào?

Nếu cầu thủ đã rời sân thi đấu không thể trở vào sân để giao bóng sau khi bàn thắng được ghi, cầu thủ này bị phạt thẻ vàng, trận đấu bị hủy bỏ và trọng tài lập báo cáo gửi quan chức có thẩm quyền. Nếu cầu thủ này trở vào sân thi đấu tiếp, trọng tài phạt cảnh cáo cầu thủ này vì tự ý rời khỏi sân không có sự cho phép của trọng tài.

 

27. Đội bóng thi đấu với 12 cầu thủ ghi được bàn thắng và trọng tài nhận ra điều đó trước khi cho trận đấu bắt đầu lại. Trọng tài phải xử lý như thế nào?

Bàn thắng không được công nhận. Trận đấu được bắt đầu lại bằng một quả phạt gián tiếp cho đội đối phương trong khu cầu môn. Cầu thủ thứ 12 bị phạt thẻ vàng vì hành vi phi thể thao và bị yêu cầu rời khỏi sân.

 

28. Đội bóng thi đấu với đội đối phương gồm 12 cầu thủ ghi được một bàn thắng và trọng tài nhận ra điều đó trước khi cho trận đấu bắt đầu lại. Trọng tài xử lý như thế nào?

Bàn thắng được công nhận. Cầu thủ vi phạm bị thẻ vàng vì hành vi phi thể thao và bị yêu cầu rời khỏi sân.

 

29. Cầu thủ có thể tự ý rời khỏi sân để uống nước không?

 Cầu thủ có quyền uống nước trong giai đoạn ngừng trận đấu nhưng chỉ ở đường biên dọc.