Hướng về Sài Gòn

Hôm nay, cả nước hướng về TPHCM nhân ngày đại lễ. Cờ, hoa, nhạc⬦ và sự hân hoan của lòng người trong ngày kỷ niệm 30 năm chiến thắng chấn động địa cầu…

Hôm nay, cả nước hướng về TPHCM nhân ngày đại lễ. Cờ, hoa, nhạc⬦ và sự hân hoan của lòng người trong ngày kỷ niệm 30 năm chiến thắng chấn động địa cầu. Tự hào thay con dân đất Việt và hạnh phúc thay khi chính chúng ta, những con người ở dải đất hình chữ S đã làm thay đổi nhận thức của thế giới về chiến tranh, phất cao ngọn cờ của đạo lý, chính nghĩa và lòng tự tôn dân tộc trước một tên Đế quốc siêu cường.

Hướng về Sài Gòn và nghĩ tới tương lai

30 năm sau ngày dân tộc Việt Nam tạo nên một Bạch Đằng, một Chi Lăng của thế kỷ XX, đã có biết bao thay đổi. Chúng ta bỏ lại chiến tranh sau lưng, tạm gác quá khứ để bắt tay vào một cuộc chiến chống lại đói nghèo, lạc hậu và khẳng định giá trị của người Việt trong con mắt bạn bè quốc tế. Nhìn lại 1/3 thế kỷ, vết thương chiến tranh đã lành, giờ đây, cả Việt Nam như một công trường khổng lồ. Đất nước chuyển mình với niềm tin và hy vọng sẽ nhanh chóng hoá rồng.

STam thập nhi lập⬝. 30 tuổi, người ta đủ tự tin và nhận thức để bắt đầu thực hiện chí lớn. 30 năm sau ngày thống nhất, chúng ta đã tích luỹ được những kinh nghiệm xương máu để đưa Tổ quốc hoàn thành sự nghiệp lớn. Bóng đá là một phần của cuộc sống. Nó luôn mang theo hơi thở của thời đại, coi sự phát triển của đất nước là nền tảng và động lực phát triển của mình.

Chiến thắng lịch sử ngày 30/4 thu non sông về một mối. 5 năm sau, bên cạnh nhiều thành tựu về kinh tế, văn hoá xã hội, giải VĐQG của nước Việt Nam thống nhất đã được tổ chức. Chờ đợi mãi, cuối cùng các đội bóng ở hai đầu đất nước đã có một sân chơi chung, và chỉ khi thống nhất, sức mạnh của bóng đá Việt Nam mới được hội tụ.

Một nền bóng đá thống nhất, đó là điều mà tất cả người Việt Nam đều mong muốn. Hy vọng được đặt lên vai thế hệ những cầu thủ sinh ra trong hoà bình. Họ đang và hiện là tương lai của bóng đá Việt Nam. Tất cả những gì đã đạt được trong suốt thời gian qua mới chỉ là sự hội nhập. Tương lai của chúng ta đang ở phía trước, tất cả hãy phấn đấu  hết sức mình, những gì đang có chưa tương xứng với một đất nước như Việt Nam.

STam thập nhi lập⬝, hãy bắt đầu việc lập thân bằng hào khí của ngày 30/4 lịch sử. Hướng về Sài Gòn và nghĩ tới tương lai.30 năm sau ngày dân tộc Việt Nam tạo nên một Bạch Đằng, một Chi Lăng của thế kỷ XX, đã có biết bao thay đổi. Chúng ta bỏ lại chiến tranh sau lưng, tạm gác quá khứ để bắt tay vào một cuộc chiến chống lại đói nghèo, lạc hậu và khẳng định giá trị của người Việt trong con mắt bạn bè quốc tế. Nhìn lại 1/3 thế kỷ, vết thương chiến tranh đã lành, giờ đây, cả Việt Nam như một công trường khổng lồ. Đất nước chuyển mình với niềm tin và hy vọng sẽ nhanh chóng hoá rồng.

STam thập nhi lập⬝. 30 tuổi, người ta đủ tự tin và nhận thức để bắt đầu thực hiện chí lớn. 30 năm sau ngày thống nhất, chúng ta đã tích luỹ được những kinh nghiệm xương máu để đưa Tổ quốc hoàn thành sự nghiệp lớn. Bóng đá là một phần của cuộc sống. Nó luôn mang theo hơi thở của thời đại, coi sự phát triển của đất nước là nền tảng và động lực phát triển của mình.

Chiến thắng lịch sử ngày 30/4 thu non sông về một mối. 5 năm sau, bên cạnh nhiều thành tựu về kinh tế, văn hoá xã hội, giải VĐQG của nước Việt Nam thống nhất đã được tổ chức. Chờ đợi mãi, cuối cùng các đội bóng ở hai đầu đất nước đã có một sân chơi chung, và chỉ khi thống nhất, sức mạnh của bóng đá Việt Nam mới được hội tụ.

Một nền bóng đá thống nhất, đó là điều mà tất cả người Việt Nam đều mong muốn. Hy vọng được đặt lên vai thế hệ những cầu thủ sinh ra trong hoà bình. Họ đang và hiện là tương lai của bóng đá Việt Nam. Tất cả những gì đã đạt được trong suốt thời gian qua mới chỉ là sự hội nhập. Tương lai của chúng ta đang ở phía trước, tất cả hãy phấn đấu  hết sức mình, những gì đang có chưa tương xứng với một đất nước như Việt Nam.

STam thập nhi lập⬝, hãy bắt đầu việc lập thân bằng hào khí của ngày 30/4 lịch sử. Hướng về Sài Gòn và nghĩ tới tương lai.

Báo Bóng Đá