Kế hoạch hoạt động của Đội tuyển nam Quốc gia năm 2012 (dự kiến)

TT

Công việc

Thời gian

Địa điểm

I

Tập trung đợt 1 (22 ngày)

22/8 – 12/9

TT HLTTQG  Hà Nội

Tập huấn trong nước

22/8 – 7/9

TT HLTTQG  Hà Nội

Thi đấu VL thứ nhất AFC (lượt đi)

8/9

Việt Nam

Thi đấu VL thứ nhất AFC (lượt về)

9/ 9 – 12/9

Nước ngoài

II

Tập trung đợt 2 (17 ngày)

20/9 – 7/10

TT HLTTQG  TP. HCM

Tập huấn trong nước

20/9 – 2/10

TT HLTTQG  TP. HCM

Thi đấu Cúp TP. HCM

3/10 – 7/10

Sân Thống Nhất

III

Tập trung đợt 3 (18 ngày)

13/10 – 30/10

TT HLTTQG  Hà Nội

Tập huấn trong nước

13/10 – 25/10

TT HLTTQG  Hà Nội

Thi đấu VFF Cúp

26/10 – 30/10

Sân Mỹ Đình

IV

Tập trung đợt 4 (41 ngày)

5/11 – 25/12

TT HLTTQG  Hà Nội

Tập huấn trong nước

(chưa có lịch cụ thể)

TT HLTTQG  Hà Nội

Thi đấu vòng bảng AFF Cup

Nước ngoài

Tập huấn trong nước

TT HLTTQG  Hà Nội

Thi đấu BK AFF Cup (lượt đi)

Sân nhà

Thi đấu BK AFF Cup (lượt về)

Sân khách

Tập huấn trong nước

TT HLTTQG  Hà Nội

Thi đâu CK AFF Cup (lượt đi)

Sân nhà

Thi đấu CK AFF Cup (lượt về)

Sân khách

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM