[Dự kiến] Các khóa học huấn luyện viên AFC năm 2019

TT

TÊN KHÓA HỌC

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

GIẢNG VIÊN

1

Khóa học HLV BĐ “C” AFC

8 – 20/5/2019

Phú Yên

AFC

2

Khóa học Giảng viên HLV AFC

16 – 26/6/2019

Lâm Đồng

AFC

3

Khóa học HLV Futsal cấp 2

8 – 13/7/2019

Tp. Hồ Chí Minh

AFC

4

Khóa học HLV BĐ “C” AFC

4 – 16/9/2019

Tp. Hồ Chí Minh

AFC

5

Khóa học HLV thể lực cấp 1B AFC

1 – 7/10/2019

Nha Trang

AFC

6

Khóa học HLV Thủ môn cấp 1 AFC

14 – 19/10/2019

Đà Nẵng

AFC

7

Khóa học HLV Futsal cấp 1

22 – 27/10/2019

Tp. Hồ Chí Minh

AFC

8

Khóa học HLV BĐ “A” AFC

(Giai đoạn 2)

5 – 21/11/2019

Hà Nội

AFC

9

Khóa học HLV BĐ “C” AFC

26/11 – 8/12/2019

Hà Nội

AFC

10

Khóa học HLV BĐ “B” AFC

11 – 30/12/2019

Huế

AFC

11

Khóa học HLV Bóng đá Chuyên nghiệp – Giai đoạn 1

12/2019

(Dự kiến)

Hà Nội

AFC

 

>>>TỜ KHAI CÁ NHÂN HỌC VIÊN

>>>CÔNG VĂN XÁC NHẬN KHÓA HỌC 2019