Thông báo mời thầu dự án “Đầu tư thiết bị công nghệ VAR cho giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia”

15/09/2023 16:19:08

+ Mã KHLCNT: PL2300124805

+ Mã Thông báo mời thầu: IB2300232597

+ Ngày đăng tải: 11h48 ngày 15/09/2023

+ Tên dự án: “Đầu tư thiết bị công nghệ VAR cho Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia”

+ Tên gói thầu: Mua sắm 02 xe VAR cho Giải Bóng đá chuyên nghiệp quốc gia

+ Hình thức dự thầu: không qua mạng

+ Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu: Hàng hóa

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

+ Loại hợp đồng: Trọn gói

+ Chi tiết nguồn vốn: Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác

+ Thời gian bắt đầu tổ chức  lựa chọn nhà thầu  : Quý III, 2023

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày

+ Địa điểm thực hiện: Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

+ Thời điểm đóng thầu: 10h00 ngày 18/10/2023

+ Thời điểm mở thầu: 10h30 ngày 18/10/2023

+ Địa điểm mở thầu: Văn phòng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam – Đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

+ Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 180 ngày

+ Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: https://muasamcong.mpi.gov.vn

+ Giá bán hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đ

+ Số tiền bảo đảm dự thầu: 326.000.000 đ

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh do Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc)

+ Số quyết định phê duyệt: 493/QĐ-LĐBĐVN ngày 15/09/2023

+ Đường link dẫn tới hệ thống mạng đấu thầu: https://muasamcong.mpi.gov.vn/web/guest/contractor-selection?p_p_id=egpportalcontractorselectionv2_WAR_egpportalcontractorselectionv2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_egpportalcontractorselectionv2_WAR_egpportalcontractorselectionv2_render=detail&type=es-notify-contractor&stepCode=notify-contractor-step-1-tbmt&id=d0991ea7-0254-41d3-aecc-45051da4b8dc&notifyId=d0991ea7-0254-41d3-aecc-45051da4b8dc&inputResultId=undefined&bidOpenId=undefined&techReqId=undefined&bidPreNotifyResultId=undefined&bidPreOpenId=undefined&processApply=KHAC&bidMode=1_HTHS&notifyNo=IB2300232597&planNo=PL2300124805&pno=undefined&step=tbmt