Thông báo về việc ngừng nhận hồ sơ ứng tuyển Nhân sự phòng Cấp phép và phòng Pháp lý và Tư cách cầu thủ LĐBĐVN

23/06/2023 17:11:10

Căn cứ thông tin tuyển dụng nhân sự phòng Cấp phép ngày 23 tháng 5 năm 2023;

Căn cứ thông tin tuyển dụng nhân sự phòng Pháp lý và Tư cách cầu thủ ngày 13 tháng 6 năm 2023.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông báo ngừng nhận hồ sơ đăng ký ứng tuyển vị trí nhận sự phòng Cấp phép và phòng Pháp lý và Tư cách cầu thủ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam từ ngày 24 tháng 6 năm 2023.

Thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Đào – Bộ phận Nhân sự Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, số điện thoại: 0966.569.097, email: vanphong@vff.org.vn

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông báo để các ứng viên, bộ phận có liên quan được biết và phối hợp công việc./.