Đại sứ Việt Nam tại Myanmar thăm và khích lệ tinh thần ĐTQG trước trận ra quân