VL World Cup 2022 (bảng G): Lịch đến của ĐT Thái Lan, giám sát và tổ trọng tài

STT

Đội/Quan chức

Chức vụ

Quốc tịch

Đến

Chuyến bay

Ngày

Thời gian

1

Ông Kar Goutam

GSTĐ

Ấn Độ

TG560

17/11/2019

19.35

2

Ông Al Hail Jassim Mohamed S H

GSTT

Qatar

QR 976

17/11/2019

13.30

3

Ông Mahmood Salim Said

Trọng tài

Oman

WY5752 (MH752)

17/11/2019

12.00

4

Ông Abu Bakar Salim Mahad

Trọng tài

Oman

WY5752 (MH752)

17/11/2019

12.00

5

Ông Rashid Hamed Ali Al Ghaithi

Trọng tài

Oman

WY5752 (MH752)

17/11/2019

12.00

6

Ông Ahmed Abu Bakar Said Al KAF

Trọng tài

Oman

QR 976

17/11/2019

13.30

7

Đội Thái Lan

 

Thái Lan

AK512

16/11/2019

14.20