U-19 National Championship

Fixture of U-19 National Championship 2020 Final

June 19
18h00
PVF

Hoàng Anh Gia Lai II

0
VS

Công An Nhân Dân

0
15h30
PVF

Becamex Bình Dương

2
VS

Sông Lam Nghệ An

1
June 20
15h30
PVF

Hồ Chí Minh City

0
VS

An Giang

1
18h00
PVF

PVF

0
VS

Hoàng Anh Gia Lai I

0
June 21
15h30
PVF

Công An Nhân Dân

1
VS

Becamex Bình Dương

0
18h00
PVF

Sông Lam Nghệ An

1
VS

Hoàng Anh Gia Lai II

0
June 22
15h30
PVF

Hoàng Anh Gia Lai I

1
VS

Hồ Chí Minh City

0
18h00
PVF

An Giang

1
VS

PVF

2
June 23
15h30
PVF

Hoàng Anh Gia Lai II

3
VS

Becamex Bình Dương

0
15h30
PVF

Công An Nhân Dân

1
VS

Sông Lam Nghệ An

1
June 24
15h30
PVF

PVF

1
VS

Hồ Chí Minh City

1
15h30
PVF

Hoàng Anh Gia Lai I

1
VS

An Giang

0
June 26 - Semi
15h30
PVF

Hoàng Anh Gia Lai I

2
VS

Sông Lam Nghệ An

1
18h00
PVF

Công An Nhân Dân

0
VS

PVF

2
June 28 - Final
16h00
PVF

Hoàng Anh Gia Lai

0
VS

PVF

2