National Football Championship Division 2

THE FIXTURE OF NATIONAL FOOTBALL CHAMPIONSHIP DIVISION 2 – ON SPORTS 2020 LEG 2

13/10
16h00
Việt Trì

Phú Thọ

1
VS

PVF

1
VFF Channel, Next Sports, On Sports
15h30
Thiên Trường

Nam Định

0
VS

Phù Đổng

1
Phù Đổng FC
16h00
Hòa Xuân

Trẻ SHB Đà Nẵng

1
VS

Lâm Đồng

1
17/10
16h00
PVF

PVF

0
VS

Nam Định

0
15h30
Hoàng Mai

Phù Đổng

0
VS

Phú Thọ

0
VFF Channel, Next Sports, On Sports
16h00
Kon Tum

Kon Tum

2
VS

Trẻ SHB Đ. Nẵng

0
21/10
16h00
Việt Trì

Phú Thọ

VS

Nam Định

VFF Channel, Next Sports, On Sports
15h30
Hoàng Mai

Phù Đổng

VS

PVF

Phù Đổng FC
15h30
Lâm Đồng

Lâm Đồng

VS

Kon Tum

25/10
16h00
PVF

PVF

VS

Kon Tum

VFF Channel, Next Sports, On Sports
15h30
Thiên Trường

Nam Định

VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

15h30
Hoàng Mai

Phù Đổng

VS

Lâm Đồng

Phù Đổng FC
29/10
16h00
Việt Trì

Phú Thọ

VS

Trẻ SHB Đ. Nẵng

VFF Channel, Next Sports, On Sports
16h00
PVF

PVF

VS

Lâm Đồng

15h30
Hoàng Mai

Phù Đổng

VS

Kon Tum

Phù Đổng FC
02/11
15h00
Việt Trì

Phú Thọ

VS

Kon Tum

15h00
Hoàng Mai

Phù Đổng

VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

VFF Channel, Next Sports, On Sports
15h00
Thiên Trường

Nam Định

VS

Lâm Đồng

06/11
15h00
Việt Trì

Phú Thọ

VS

Lâm Đồng

15h00
PVF

PVF

VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

VFF Channel, Next Sports, On Sports
15h00
Thiên Trường

Nam Định

VS

Kon Tum

13/10
15h00
Vĩnh Long

Vĩnh Long

1
VS

Triệu Minh

0
15h00
Phú Nhuận

Trẻ TP HCM

1
VS

Tiền Giang

1
15h00
TTTTCA

CAND

1
VS

Bình Thuận

0
16h30
Đồng Nai

Đồng Nai

1
VS

Gia Định

2
17/10
15h30
Bến Tre

Triệu Minh

2
VS

Trẻ TP HCM

2
15h30
Tiền Giang

Tiền Giang

1
VS

Vĩnh Long

2
15h00
Bình Thuận

Bình Thuận

0
VS

Đồng Nai

1
15h00
Tân Hiệp

Gia Định

2
VS

CAND

1
21/10
15h00
Vĩnh Long

Vĩnh Long

VS

Bình Thuận

-
15h00
TTTTCA

CAND

VS

Triệu Minh

15h00
Phú Nhuận

Trẻ TP HCM

VS

Gia Định

16h30
Đồng Nai

Đồng Nai

VS

Tiền Giang

-
25/10
15h00
Phú Nhuận

Trẻ TP HCM

VS

Vĩnh Long

15h30
Tiền Giang

Tiền Giang

VS

Triệu Minh

15h00
TTTTCA

CAND

VS

Đồng Nai

15h00
Tân Hiệp

Gia Định

VS

Bình Thuận

-
29/10
16h30
Đồng Nai

Đồng Nai

VS

Vĩnh Long

15h30
Bến Tre

Triệu Minh

VS

Gia Định

15h00
Phú Nhuận

Trẻ TP HCM

VS

CAND

15h00
Bình Thuận

Bình Thuận

VS

Tiền Giang

02/11
15h00
Đồng Nai

Đồng Nai

VS

Triệu Minh

15h00
Vĩnh Long

Vĩnh Long

VS

Gia Định

15h00
Tiền Giang

Tiền Giang

VS

CAND

15h00
Bình Thuận

Bình Thuận

VS

Trẻ TP HCM

-
06/11
15h00
TTTTCA

CAND

VS

Vĩnh Long

15h00
Bến Tre

Triệu Minh

VS

Bình Thuận

15h00
Củ Chi

Trẻ TP HCM

VS

Đồng Nai

15h00
Tân Hiệp

Gia Định

VS

Tiền Giang