Ban bóng đá nữ

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

Phan Anh Tú

Trưởng Ban

phananhtu108@yahoo.com

Tel: 091.586.9009

2

Mai Bá Hùng

Phó trưởng ban

 

3

Trần Quốc Toản

Ủy viên