General Secretary Departments

Ông Lê Hoài Anh

Tổng thư ký LĐBĐVN

Ông Nguyễn Minh Ngọc

Phó Tổng thư ký phụ trách chuyên môn

Ông Nguyễn Minh Châu

Phó Tổng thư ký phụ trách tiếp thị & vận động tài trợ

Đinh Thị Thu Trang

Phó Tổng thư ký phụ trách kế hoạch tài chính

SPONSOR of National Teams

Sponsor of National Competitions