Ban kỷ luật

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

Nguyễn Hải Hường

Trưởng ban

Tel: 097.574.3556

2

Phạm Thành Long

Phó ban

 

3

Nguyễn Bảo Sơn

Uỷ viên

 

4

Phạm Hải Đăng

Uỷ viên