Round 7 of Futsal HDBank National Championship 2020 Final (June 29): Sahako comes back to the top, Cao Bằng has the first win

On the afternoon of June 29, Futsal HDBank National Championship 2020 Final Round 7 started with 2 matches. Sahako comes back to the top with 3 points after the match with Quảng Nam. Meanwhile, Cao Bằng has the first win 8-3 over Vietfootball.

  30/06/2020 10:06:05

Cao Bằng has the first victory at this tournament.

Result of Round 7 (June 29)

Location: Nha Trang University Arena (Khánh Hòa Province)

16h00, Sahako vs. Quảng Nam: 3-1
 Sahako: Nguyễn Hữu Thiện (12) 11′; Nguyễn Tuấn Thành (19) 32′; Y-Zen Nie Kdam (17) 40′
 Quảng Nam: Trần Việt Đức (3) 27′
 Sahako: Y Nghĩa Êban (14) 35′

19h00, Vietfootball vs. Cao Bằng: 3-8
 Vietfootball: Nguyễn Hữu Trọng (24) 29′; Dương Văn Duy (16) 34′; Nguyễn Tấn Phát (5) 35′
 Cao Bằng: Ngô Trung Vinh (7) 7′ 34′; Huỳnh Mi Woen (8) 19′; Dương Văn Duy (16- Vietfootball, phản lưới) 19′; Lưu Đông Dương (14) 30′; Lưu Tấn Phước (9) 32′ 40′
 Vietfootball: Trần Mộng Đạt (25) 10′; Nguyễn Đức Mạnh (1) 32′; Hoàng Minh Hiếu (9) 35′

Fixture of Round 7 (June 30)

14h00, Thái Sơn Nam vs. Savinest Sanatech Khánh Hòa

16h00, Thái Sơn Bắc vs. Đà Nẵng

19h00, Kardiachain Sài Gòn vs. Savinest Sanna Khánh Hòa

STANDING