Win over S.Sanna Khánh Hòa at round 6, Thái Sơn Nam on top

Thái Sơn Nam had an important victory over S.Sanna Khánh Hòa at round 6 of Futsal HDBank National Championship 2020 Final at 19h00 on the evening of 28th June. This victory helps the reigning champion the first time on top of this tournament.

Result of round 6 (june 28)

Location: Nha Trang University (Khánh Hòa Province)

14h00, Đà Nẵng vs. Kardiachain Sài Gòn: 1-1
 Đà Nẵng: Đinh Văn Toản (13) 17′
 Kardiachain Sài Gòn: Hà Đức Ngọc (2- Đà Nẵng, phản lưới) 39′
 Đà Nẵng: Đinh Văn Toản (13) 29′; Hà Văn Chánh (8) 30′
 Kardiachain Sài Gòn: Phạm Trương Hoàng Nam (10) 30′

19h00, Savinest Sanna Khánh Hòa vs. Thái Sơn Nam: 3-5
 S.Sanna Khánh Hòa: Trần Minh Tuấn (9) 19′; Hồ Văn Tú (16) 22′; Pi Năng Thái An (7) 27′
 Thái Sơn Nam:  Nguyễn Mạnh Dũng (5) 4′; Lý Đăng Hưng (17) 15′; Tôn Thất Phi (14) 38′; Nguyễn Thịnh Phát (20) 39′; Vũ Xuân Du (4) 40′
 S.Sanna Khánh Hòa: Phạm Thành Sơn (17) 10′; Nguyễn Văn Lương (8) 12′

STANDING